Składy DzL7 wybrane!

pick player team
1 1.Jakub Suszwedyk KOB
2 34.Diego Rejman GOR
3 14.Szymon Góralczuk WIL
4 16.Michał Sobczak SOK
5 40.Blanka Łajdar KOB
6 38.Piotr Rdzanek LWY
7 8.Rafał Nowakowski GOR
8 37.Jakub Piotrowski WIL
9 23.Kuba Piotrowski KOB
10 35.Rafał Roślik SOK
11 21.Nikodem Chacewicz WIL
12 19.Jakub Kotowski GOR
13 31.Piotr Piotrowski LWY
14 36.Aleksander Jarosławski WIL
15 26.Jakub Rejniak KOB
16 39.Szymon Birek SOK
17 13.Wiktor Binkowski REK
18 17.Mateusz Kuwałek DZI
19 3.Franek Pyzel SKO
20 29.Amadeusz Natora GOR
21 24.Mikołaj Dulewicz LWY
22 22.Jakub Richardson WIL
23 27.Bartosz Palkowski KOB
24 41.Ily Rafaeli SOK
25 25.Staś Król GOR
26 33.Maciej Abramiuk LWY
27 30.Oskar Hekkelstrand SOK
28 20.Mikołaj Wyjatek WIL
29 32.Dominik Zawadka LWY
30 18.Franciszek Onyszkiewicz DZI
31 4.Gabriela Ufnal SOK
32 28.Maksym Żabiński WIL
33 9.Filip Ciechanowski GOR
34 6.Maciek Piotrowski KOB
35 5.Marcin Melon LWY
36 11.Daniel Alonso SKO
37 7.Stanisław Boruń DZI
38 12.Sergio Fernandez WIL
39 2.Wojtek Słoniowski SOK
40 15.Franek Lewanty GOR
41 42.Filip Proszewski LWY
42 10.Adam Kierzkowski REK