Dzika Liga ELITE - Składy

pick player team
1 S.Słapa (SKO) JAS
2 31.Wiktor Karasiński BYK
3 10.Adam Pobudejski SZE
4 22.Kuba Zawadzki GRI
5 J.Kryk (SKO) GRI
6 20.Antek Kucisz SZE
7 13.Krzysztof Greszta BYK
8 F.Heymer (GOR) JAS
9 38.Łukasz Mordyński GRI
10 11.Stanisław Greszta SZE
11 B.Cieśla (SKO) BYK
12 30.Aleksander Piotrowski JAS
13 15.Mikołaj Sus JAS
14 J.Jachowicz (DZI) BYK
15 8.Filip Korsak SZE
16 K.Lagutkova (ŻBI) GRI
17 B.Szycher (DZI) GRI
18 T.Kołaciński (SKO) SZE
19 W.Berntson (REK) BYK
20 J.Michorek (ŻBI) JAS
21 25.Miłosz Andrzejewski JAS
22 B.Pluta (ŻBI) BYK
23 F.Podgórski (DZI) SZE
24 F.Lewanty (GOR) GRI
25 K.Błaszczak (SKO) GRI
26 26.Łukasz Kobierecki SZE
27 M.Dragun (WIL) BYK
28 J.Inojosa (REK) JAS
29 4.Franciszek Okrasa JAS
30 M.Mazanec (SOK) BYK
31 Z.Błaszczak (DZI) SZE
32 14.Hanna Tynel GRI
33 17.Marta Warzec GRI
34 51.Szymon Sepioł SZE
35 T.Kolenbrander (ŻBI) BYK
36 27.Kuba Tynel JAS
37 44.Franek Pyzel JAS
38 I.Bojarski (SOK) BYK
39 M.Lejk (SOK) SZE
40 2.Lena Piskorz GRI
41 16.Patrick Idsardi GRI
42 G.Ufnal (SOK) SZE
43 24.Ryszard Niedziałek BYK
44 46.Ida Knasiecka JAS